Follow Us on Facebook

- Kami memohon maaf atas kelewatan kemaskini atau update.
- Selamat Berpuasa.
- Have Fun! :DD

Klik sekali iklan di atas tanda anda memberi sokongan kepada kami :D

Contoh Soalan Kertas 3 Sejarah SPM 2013 Beserta Skema Jawapan


Kepada adik-adik yang bakal menduduki pepriksaan SPM 2013 ini berikut contoh soalan Kertas 3 SPM 2013 dan Skema Jawapan. Adalah sangat penting calon SPM mengetahui format baru peperiksaan sebelum menghadapi peperiksaan sebenar.

Masih ramai pelajar yang tak faham atau faham tapi masih samar-samar berkenaan Sejarah Kertas 3 ini
Sebagaimana yang pelajar sedia maklum, tugasan kertas 3 akan diberikan satu bulan awal sebelum peperiksaan sebenar. Sepatutnya dah berikan tugasan berdasarkan TEMA UMUM sebagaimana di bawah sebulan awal sebelum pelajar-pelajar diberikan soalan sebenar pada hari peperiksaaan.

Contoh:
Tugasan untuk calon
SOALAN SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN
Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Berdasarkan tajuk di atas ;
- Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.
- Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.
- Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. Soalan PEPERIKSAAN SEBENAR akan diberikan pada hari peperiksaan
- Manakala pada hari peperiksaan, pelajar-pelajar akan diberikan soalan sebenar yang merangkumi 8 konstruk. Dengan kata lain, pelajar-pelajar akan diberikan 8 soalan berdasarkan tema yang diberi. Markah penuhnya sudahpun dinyatakan di sebelah.
- Semasa menjawab soalan ini, pelajar harus bijak menghuraikannya dalam bentuk esei.
- Biasanya 3 soalan pertama, jawapannya sudahpun ada dalam buku teks.

SOALAN HARI PEPERIKSAAN:
Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan: Huraikan kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian negara kita pada hari ini
Peringatan;

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Format

Perincian

Markah penuh

Pengenalan

1.Pengenalan
Jelaskan maksud nasionalisme di Asia Tenggara

5 markah

Isi dan huraian

2. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara

30 markah

3. Huraikan perkembangan nasionalisme di Filipina dan Thailand

15 markah

4. Bagaimanakah semangat nasionalisme dapat dimanfaatkan bagi mengukuhkan kedaulatan negara

15 markah

5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil daripada semangat nasionalisme di kalangan rakyat

10 markah

6.
i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatan negara ( 5 markah )
ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 markah )

10 markah

7. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada semangat nasionalisme demi mengekalkan kedaulatan negara kita

10 markah

Kesimpulan

8. Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh.
Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
Harapan untuk mengekal serta mengisi kemerdekaan negara.

5 markah

Download Contoh Kertas 3 Sejarah Dan Skema Jawapan. Tingkatan 4 Bab 1 Hingga 10. Tingkatan 5 Contoh Soalan Skema 1,2,3. Contoh Jawapan Soalan Tema 4, Contoh Penuh BAB 1 – BAB 9 – Tingkatan 5. Nota PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA

Tingkatan 4
BAB 1 – Download
BAB 2 – Download
BAB 3 (SOALAN) – Download
BAB 3 (JAWAPAN) - Download
BAB 4 (SOALAN V.1) – Download
BAB 4 (SOALAN V.2) – Download
BAB 5 – Download
BAB 6 (SOALAN) – Download
BAB 6 (JAWAPAN) -Download
BAB 7 (SOALAN)- Download
BAB 7 (JAWAPAN) – Download
BAB 8 - Download
BAB 9 – Download
BAB 10 - Download

Tingkatan 5
Contoh Soalan Tema 1 – Download
Contoh Soalan Tema 2 – Download
Contoh Soalan Tema 3 – Download
Contoh Jawapan Soalan Tema 4 – Download
Contoh Penuh BAB 1 – BAB 9 – Tingkatan 5 – Download

PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA
Download

Bab 8 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan
Download

Bab 4 kesedaran pembinaan negara dan bangsa
Download

Dasar pembangunan ekonomi tahap pertama dan kedua dan hubungkait dengan pembangunan ekonomi malaysia sehingga kini
Download

Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Download

PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA YANG BERDAULAT
Download

Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa
Download

Kredit : homefamilysite.com

Leave a Reply