Follow Us on Facebook

- Kami memohon maaf atas kelewatan kemaskini atau update.
- Selamat Berpuasa.
- Have Fun! :DD

Klik sekali iklan di atas tanda anda memberi sokongan kepada kami :D

Jadual Kenaikan Gaji Baru SSM 2012 JPA

Berikut adalah jadual pengiraan Kenaikan Gaji Baru SSM 2012 JPA. Anda boleh rujuk Jadual Gaji SSM 2012 Bagi Gred 41, 44, 48, 52 Dan 54 di bawah ini untuk mengetahui berapakah jumlah gaji anda selepas pelarasan gaji 13% dilakukan.

Sumber: Matkedah

Leave a Reply